In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 22 Năm 2020
(tuần 22 năm 2020, từ 25/05/2020 đến 31/05/2020)

KẾ HOẠCH TUẦN 09 HỌC KỲ 2

1. Thực hiện chương trình tuần 9 học kỳ 2.

2. Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác. Thực hiện dạy bồi dưỡng học sinh giỏi khối 7;8, GV nhắc nhở, chuyển TKB học BD tại Đặng Dung cho HS khối 8 (Toán, MTCT)

3. Nộp hoàn tất đề kiểm tra học kỳ 2. 

4. Triển khai đề cuơng ôn tập đến tất cả các khối lớp và thực hiện dạy kết hợp ôn tập cho học sinh.

5. Thứ năm (28/05)

* Họp kiểm định chất lượng cả ngày: thầy Quý, cô Nhân.

* Dự giờ kiểm tra toàm diện thầy Hòa: tiết 2 - Lớp 8.1 (thầy Sơn, thầy Thiện)

13h30 sinh hoạt chuyên môn.

Đánh giá các nội dung BDTX.

6.Thứ sáu (29/05) tiết 8

Thao giảng dạy học theo chủ đề: thầy Quý: lớp 8/3