In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 20 Năm 2020
(tuần 20 năm 2020, từ 11/05/2020 đến 17/05/2020)

KẾ HOẠCH TUẦN 20

1. Thực hiện chương trình tuần 07 HK2.

2. Cập nhật thông tin chính xác, kịp thời, rà soát hồ sơ cá nhân đảm bảo yêu cầu.

3. Thực hiện dạy bồi dưỡng HSG khối 7; 8: nắm chắc số lượng HS tham gia.

4. Dự giờ thầy Thiện: sáng thứ ba, tiết 3: Mời GV trống tiết cùng tham dự.

5. Thứ năm(14/05): 

1h30: Sinh hoạt chuyên môn.

Thao giảng: Cô Nhân.

Kiểm tra hồ sơ sổ sách.

6. Thứ sáu(15.05): Họp kiểm định chất lượng cả ngày: thầy Quý, cô Nhân.

Dạy thay:

Thầy Hòa dạy thay cô Nhân tiết 3;4;5 sáng thứ sáu.

Thầy Thiện: dạy thay thầy Quý tiết 6; 7 chiều thứ sáu.