In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 19 Năm 2017
(tuần 19 năm 2017, từ 08/05/2017 đến 14/05/2017)

KẾ HOẠCH TUẦN 38 

- Tiếp tục coi và chấm KTHKII.

- Thứ sáu (12.5) 7h30 Họp Hội đồng.

- Vào điểm sổ điểm, học bạ.

- Thứ bảy (13,5) Dạy và học bình thường.