In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 17 Năm 2020
(tuần 17 năm 2020, từ 20/04/2020 đến 26/04/2020)

1. Học sinh nghỉ học phòng dịch  Covid-19 từ 20/4 đến 26/4; tham gia học qua truyền hình TRT khối 9, qua internet, mail.. theo hướng của GVCN và GVBM ở tất cả các khối lớp.

2. Sáng thứ ba (21/4) - 7h30 GV toàn tổ tham vệ sinh dãy ODA.

3. Chiều thứ năm (23/4) - 13h30: GV toàn tổ tham vệ sinh dãy ODA.

4. GV nắm tình hình học sinh tham gia học trên truyền hình TRT; học qua các trang nhóm của lớp theo kế hoạch.

5. GV dạy bồi dưỡng tiếp tục hướng dẫn học sinh tự học qua các phương tiện thông tin.

6. Tham gia trực trường theo phân công của BGH nhà trường.