In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 14 Năm 2019
(tuần 14 năm 2019, từ 01/04/2019 đến 07/04/2019)

KẾ HOẠCH TUẦN 33

1. Thực hiện chương trình tuần 12 HKII.

2. Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

3.Tiếp tục dạy bồi dưỡng HSG, lồng ghép ôn tậ, phụ đạo cho học sinh.

3. Nộp SKKN chậm nhất thứ tư (03/04/2019)

4. Hoàn thành các nội dung BDTX năm học nộp tổ.

5. Triển khai đề cương Ôn tập HKII cho HS.

6. GV tăng cường dự giờ thăm lớp đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

6.THứ năm: 

9h00: Họp hội đồng.

Buổi chiều : Học bù TKB ngày thứ hai.