In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 13 Năm 2020
(tuần 13 năm 2020, từ 23/03/2020 đến 29/03/2020)

KẾ HOẠCH TUẦN 12

1. Học sinh tiếp tục nghỉ học phòng dịch cúm Covid-19 từ 13/3 -29/3/2020

2. Tham gia trực trường theo phân công của BGH.

3. GV trong hội đồng KĐCL làm việc ngày thứ ba và sáng thứ năm ( thầy Quý, cô Nhân)

4. GVBM, GV dạy bồi dưỡng tiếp tục hướng dẫn học sinh tự học qua các phương tiện thông tin.

5. Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 23.3.2020, tất cả học sinh của khối 9 sẽ bắt đầu học trực tuyến môn: Toán,  buổi chiều với lịch học từ 14h00- 14h30 hằng ngày (nhắn các em học sinh lớp 9 theo dõi để học tập).
 
           Giờ         Thứ Hai   Thứ Tư      
14h00 - 14h30

         Toán

 

Toán

     
             

6. Thứ 5(26/3)

- 7h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn

+ Đánh giá chuẩn GV quý 1/ 2020(Gv lấy mẫu đánh giá tại cổng TTĐT trường)

 + Rà soát, đánh giá các nội dung BDTX năm học .
 + GV ra đề bài tập ôn tập cho HS và HSG nộp chuyên môn
 
- 9h30: Họp chi bộ ( Đảng viên)