In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 10 Năm 2017
(tuần 10 năm 2017, từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)

KẾ HOẠCH TUẦN 29 

1. Thực hiện chương trình tuần 29.

2. Cập nhật lịch báo giảng, điểm.

3. Xây dựng tiết dạy T. Long - Sáng thứ hai, tiết 2 và chiều thứ ba, tiết 8.

4. Hỗ trợ T. Long thi GVDG Huyện sáng thứ tư, tiết 3 tại THCS Nguyễn Hữu Đà: T. Thiện, T. Quý.

5. Tham quan dã ngoại Kỉ niệm ngày QTPN 8.3 - Sáng thứ năm, 9h00.

6. Tiếp tục BD - HSG.