In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Lý - Tin - Công nghệ Tuần 48 Năm 2013
(tuần 48 năm 2013, từ 25/11/2013 đến 01/12/2013)

KẾ HOẠCH TUẦN 16 

1. Thực hiện chương trình tuần 14.

2. Bộ môn thiếu tiết có kế hoạch dạy bù theo kịp chương trình chung.

3. Tiếp tục bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu theo kế hoạch.

4. Tăng cường KTTX hoàn thành cột điểm, nâng cao chất lượng.

5. Thứ năm (28.11) 13h30 Sinh hoạt tổ

    - Triển khai BDTX nội dung 1.

    - Kiểm tra hồ sơ GV định kì.

    - Thực hiện tiết dạy theo phương pháp "Bàn tay nặn bột"- T. Mai