In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Lý - Tin - Công nghệ Tuần 42 Năm 2013
(tuần 42 năm 2013, từ 14/10/2013 đến 20/10/2013)

KẾ HOẠCH TUẦN 10 

1. Thực hiện chương trình tuần 9.

2. Cập nhật và lên lịch báo giảng kịp thời và đúng quy định.

3. Tăng cường KTTX đảm bảo cột điểm và nâng cao chất lượng dạy học.

4. Sửa chữa các sai sót trong hồ sơ GV sau khi đã được kiểm tra.

5. Thứ năm (17,10) Sinh hoạt CM cụm tại THCS Trần Thúc Nhẫn môn toán. (13h30) - Hoãn.

6. Thực hiện các tiết dạy tự chọn môn toán theo kế hoạch CM.

7. Tiếp tục bồi dưỡng HSG các bộ môn.

* Nghỉ do bão số 11: Thứ 2 (chiều); 3; 4.

  Chủ nhật (20.10) dạy bù TKB thứ ba.