In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Lý - Tin - Công nghệ Tuần 4 Năm 2014
(tuần 4 năm 2014, từ 20/01/2014 đến 26/01/2014)

KẾ HOẠCH TUẦN 3/HKII

1. Thực hiện chương trình tuần 3/HKII.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Tiếp tục bồi dưỡng HSG, GVDG cấp Tỉnh.

4. Nắm vững số lượng HS trước và sau đợt nghỉ Tết Giáp Nghọ, giảm nghuy cơ bỏ học.

5. Thứ năm - 23.1 - 13h30.

    Tập huấn sử dụng Bảng thông minh tại trường.

6. Tăng cường KTTX ổn định nề nếp học tập.