In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Lý - Tin - Công nghệ Tuần 37 Năm 2013
(tuần 37 năm 2013, từ 09/09/2013 đến 15/09/2013)

KẾ HOẠCH TUẦN 5

1. Thực hiện chương trình tuần 4.

2. Lên lịch báo giảng và cập nhật đúng quy định.

3. Thứ năm (12.9) 13h30 họp Hội đồng.

4. Giáo viên bộ môn Toán, Vật lí ra đề kiểm tra 1 tiết (đề xuất) của chương trình HK1

   nộp Tổ (14.9) theo lớp, bộ môn đảm nhiệm.