In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Lý - Tin - Công nghệ Tuần 13 Năm 2014
(tuần 13 năm 2014, từ 24/03/2014 đến 30/03/2014)

KẾ HOẠCH TUẦN 10/HKII

1. Thực hiện chương trình tuần 10/hk2.

2. Tham gia và tổ chức Hội trại 26. 3 - Ngày 26-27.3.2014 - Tại trường.

3. Bộ môn thiếu tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình chung.

4. Cập nhật điểm.

5. Tăng cường KTTX hoàn thành cột điểm.