In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 8 Năm 2019
(tuần 8 năm 2019, từ 18/02/2019 đến 24/02/2019)

                   KẾ HOẠCH TUẦN 27

 - Thực hiện chương trình tuần 6 hk2

- Cập nhật các thông tin đầy đủ, kịp thời.

- Tăng cường KTTX hs cập nhật điểm vào sổ, cổng TTĐT

- GVBM dạy cùng khối thống nhất ma trận để ra đề kiểm tra định kỳ HKII.

- Tiếp tục triển khai công tác BD HSG K7,8. GV dạy BD nộp KH dạy HKII để nộp CM (19/2).

- Thứ 5 (21/2)

+ 13h30 thầy Khánh SHCM Cụm tại THCS Lê Xuân.

+ 14h00 Thao giảng: Thầy Thuần

- Tập luyện đội bóng đá Nam tham gia vòng chung kết Huyện( Thầy Thuần)