In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 7 Năm 2018
(tuần 7 năm 2018, từ 12/02/2018 đến 18/02/2018)

  KẾ HOẠCH TUẦN 26:

- Thực hiện chương trình tuần 24.

- Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

- Thứ 2 (12/02) tham gia ngoại khóa tại trường.

- Nghỉ tết nguyên đán từ 14/02/2018 đến 20/02/2018.

- Trực tết theo phân công.