In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 5 Năm 2020
(tuần 5 năm 2020, từ 27/01/2020 đến 02/02/2020)

                    KẾ HOẠCH TUẦN 24

- Đưa học sinh tham gia hội Vật tại đình Làng Thủ Lể   (T. Phúng, T.Toàn, T. Thuần +3 hs)

- Ổn định nề nếp dạy và học sau nghỉ Tết.

- Nắm số lượng HS chưa đến lớp báo cáo BGH và làm tốt công tác duy trì số lượng.

-.Thực hiện chương trình tuần 3 HKII

-. Cập nhật lịch báo giảng, TBDH chính xác, kịp thời.

-  Tăng cường công tác BD HSG chuẩn bị thi cấp huyện ngày 10/02/2020