In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 47 Năm 2017
(tuần 47 năm 2017, từ 20/11/2017 đến 26/11/2017)

 

            KẾ HOẠCH TUẦN 14

- Thực hiện chương trình tuần 13-14.

- Cập nhật các thông tin kịp thời đúng quy định.

- Học sinh lớp 6 tham gia ngoại khóa . 7h00 Thứ 2 (20/11)

- Tham gia tọa đàm ngày 20/11.

- Tiếp tục BD HSG các khối. gv AV.

- Tiếp tục BD HS tham gia thi HBTA ( Cô Phúc)

- Chủ nhật ngày 26/11. Học bù TKB ngày thứ 4.