In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 47 Năm 2016
(tuần 47 năm 2016, từ 21/11/2016 đến 27/11/2016)

- Thực hiện chương trình tuần 14.

- Cập nhật LBG - TBDH đúng quy định.

- Rà soát, đốc thúc hs tham gi thi IOE, HBTA.

- Thứ 5 ( 24/11) Sinh hoạt Cụm lúc 13h30.

+ Môn TD:  THCS Lê Xuân.

+ Môn M Thuật: THCS Đặng Dung.

-Dự giờ thăm lớp: Cô Hương.

- Nộp giáo án mới cho chuyên môn kiểm tra.

- Thầy Toàn tập huấn tại PGD.

- Thầy Thuần dạy thay thầy toàn đi tập huấn.

+ Sáng thứ 6 tiết 1,2 lớp 7/4. tiết 3,4 lớp 7/3.