In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 45 Năm 2019
(tuần 45 năm 2019, từ 04/11/2019 đến 10/11/2019)

               KẾ HOẠCH TUẦN 12

- Thực hiện chương trình tuần 12

- Cập nhật LBG- TBDH kịp thời, chính xác.

- Tiếp tục công tác  bồi dưỡng HSG. HBTA.

- GVBM tăng cường KTTX, cập nhật điểm đúng quy định.

- Nộp đề KTDK HKI môn AV qua cô Phúc.

- Tiếp tục hoàn thiện sán phẩm tham gtia dự thi STKHKT.( Cô Phúc )

- Ra đề cương, đề thi HKI đề xuất

- Thứ năm( 07/11)

+ 9h00 Họp Hội Đồng

+ 13h30 tham gia ngoại khóa tại nhà Văn Hóa Xã Quảng Thành.

- GV tự học BDTX nội dung 1.

- GVCN đánh vắng tháng 10.