In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 44 Năm 2018
(tuần 44 năm 2018, từ 29/10/2018 đến 04/11/2018)

                 KẾ HOẠCH TUẦN 11

- Thực hiện chương trình tuần 11.

- Cập nhật LBG, TBDH kịp thời.

- Cập nhật điểm vào sổ chính, cổng TTĐT.

- Tiếp tục KTTD thầy Khánh; Sáng thứ 2 (29/10),tiết 3: gv dự; Thầy Toàn, cô Phúc.

- Thứ 3 (30/10) thầy Thuần tham gia tập huấn bơi tại PGD,lúc 7h30.

- Dạy thay thầy Thuần đi tập huấn: Sáng thứ 3, lớp 7/4,7/3; Thầy Toàn. 

- Tiếp tục BD HSG, học sinh tham gia thi HBTA.

- Giáo viên nộp đề kiểm tra định kì HKI, môn AV qua cô Phúc.

- Thứ 5 (01/11) 13h30 Họp hội đồng.

- Thứ 6 (02/11) Nộp hồ sơ cho chuyên môn kiểm tra.

- GVCN cập nhật vắng tháng 10.