In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 44 Năm 2017
(tuần 44 năm 2017, từ 30/10/2017 đến 05/11/2017)

 

             KẾ HOẠCH TUẦN 11

- Thực hiện chương trình tuần 11.

- Cập nhật các thông tin đúng quy định.

- GV nộp đề kiểm tra định kì HKI.

- Thứ 3 (30/10) nộp hồ sơ cho chuyên môn kiểm tra.

- Thứ 5 (02/11) 13h30 Họp hội đồng.

- Ra đề cương, đề kiểm tra HKI, hạn nộp 09/11.

+ AV 6, AV 7 mới: Cô Phúc.

+ AV 7 cũ, AV 9 : Thầy Sơn.

+ AV 8 : Cô Hiền.

- GVAV tiếp tục đốc thúc hs hoàn thành các vòng tự luyện IOE.

- GVCN cập nhật vắng thánh 10.