In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 43 Năm 2017
(tuần 43 năm 2017, từ 23/10/2017 đến 29/10/2017)

 

                KẾ HOẠCH TUẦN 10

-Thực hiện chương trình tuần 10.

- Cập nhật các thoongtin đúngquy định.

- Nộp đềkiểm tra địnhkìqua Email.

- KTTD: Thầy Lâm, gv dự Cô Phúc,thầy Toàn.

+ Sáng thứ 5(26/10) tiết 2, lớp 8/1

+ Sáng thứ 6(27/10) tiết 2, lớp 6/4.

- Thứ 5(26/10)

+ 9h00 GVCN 7,8,9 kiểm tra chéo học bạ.

+ 13h30 SHCM Cụm.

Môn: Anh Vaw2n tại trường THCS Trần Thúc Nhẩn.

Môn: Âm Nhạc tại trường Nguyễn Hữu Đà

- Giáo viên Anh Văn đốc thúc hs hoàn thành các vòng tự luyện IOE.

- Tiếp tục BD HSG các khối.