In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 43 Năm 2016
(tuần 43 năm 2016, từ 24/10/2016 đến 30/10/2016)

- Thực hiện chương trình tuần 10.

- Kiểm tra toàn diện:

+ Cô Hiền(AV): Sáng thứ 4: Tiết 1,lớp 9/2. gv dự Phúc, Hương.

                       Chiều thứ 6: Tiết 9, lớp 7/4. gv dự Phúc Toàn.

+ Thầy Thuần( TD): Chiều thứ 4, tiết 8, lớp 9/4. gv dự Toàn, Phúc.

                             Chiều thứ 6, tiết 8, lớp 6/4, gv dự Toàn, Phúc.

-Thứ 5( 27/10/2016) 13h30. SHCM Cụm, môn Tiếng Anh tại Trường THCS Đặng Hữu Phổ.

- Nộp hồ sơ cho chuyên môn kiểm tra (27/10/2016).

- Nộp đề kiểm tra định kì HKI.

- Tiếp tục bồi dưỡng hs tham gia thi hùng biện tiếng Anh, IOE.sáng thứ 5 (27/10) Cô Phúc, Hền

- Chủ nhật (30/10/2016) Học bù TKB ngày thứ 6.

- Giáo viên cập nhật điểm, đánh vắng vào sổ điểm chính và cổng TTĐT.