In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 42 Năm 2017
(tuần 42 năm 2017, từ 16/10/2017 đến 22/10/2017)

 

             KẾ HOẠCH TUẦN 9

- Thực hiện chương trình 9.

- Cập nhật các thông tin kịp thời đúng quy định.

- Các môn chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- 14h20 thứ 2 (16/10) GVCN + hs tham gia ngoại khóa về môi trường tại nhà Văn háo Xã.

- Thứ 5 ( 19/10) Sinh hoạt chuyên môn.

+ 13h30 Tập huấn ATGT.

+ 14h30 thao giảng: Thầy Phước Sơn.

- GV đăng kí đề tài đổi mới sáng tạo trong dạy học ( Hạn nộp 18/10).

- GV Anh Văn đốc thúc hs tham gia các vòng tự luyện IOE.