In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 40 Năm 2017
(tuần 40 năm 2017, từ 02/10/2017 đến 08/10/2017)

 

 

- Thực hiện chương trình tuần 7.

- Cập nhật các thông tin kịp thời, đúng quy định.

- Thứ 5( 05/10/2017)

+ Sáng tiết 3,4: học bù TKB thứ 5.

+ Chiều : 13h30 Họp Hội Đồng.

- GV nộp bản in kế hoạch sử dụng TBDH cho chuyên môn.

- Thứ 7 ( 07/10/2017) 7h30 Đại hội Công Đoàn.

- GV Anh văn đốc thúc học sinh tham gia thi IOE.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi khối.