In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 39 Năm 2017
(tuần 39 năm 2017, từ 25/09/2017 đến 01/10/2017)

 

 

              KẾ HOẠCH TUẦN 6

- Thực hiện chương trình tuần 6. 

- Cập nhật các thông tin kịp thời đúng quy định.

- Cập nhật điểm vào sổ chính, cổng TTĐT.

- Sáng thứ 5( 28/9) học TKB chiều thứ 7.

- Chiều thứ 5 ( 28/09) 13h30 Sinh hoạt chuyên môn

+ Thao giảng định kì: Thầy Thuần.

+ 15h30 Ngoại khóa ATGT.

- In kế hoạch sử dụng TBDH một bản nộp CM một bản lưu.

- Thứ bảy ( 30/09) tham gia Đại Hội Liên Đội. Đại Hội Chi Đoàn.

- Tiếp tục BD HSG các khối.

- Tiếp tục đốc thúc hs tham gi thi IOE ( gv AV)