In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 36 Năm 2018
(tuần 36 năm 2018, từ 03/09/2018 đến 09/09/2018)

                 KẾ HOẠCH TUẦN 3.

- THực hiện chương trình tuần 3.

- Cập nhật các thông tin đúng quy định.

- Thứ 3 ( 04/09/2018) dạy bù TKB thứ 2.

+ Khai giảng thử.

- Triển khai BD HSG các khối.

- Thứ 4 (05/09/2018)

+ Sáng: 6h15 khai giảng năm học mới.

+ Chiều: Học bình thường.

- Thứ 5( 06/09/2018) 13h30 Họp hội đồng.

- Triển khai TD giữa giờ(gv TD, Phúng).