In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 36 Năm 2017
(tuần 36 năm 2017, từ 04/09/2017 đến 10/09/2017)

- Thực hiện chương trình tuần 3.

-  Cập nhật kịp thời các thông tin.

- Thứ ba (05/9) 6h30  Tổ chức Lễ hội Khai giảng năm học 2017 - 2018.

- Thứ năm (07/9) 9h00  Họp Hội đồng.

-  Bồi dưỡng HSG các bộ môn.