In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 36 Năm 2016
(tuần 36 năm 2016, từ 05/09/2016 đến 11/09/2016)

KẾ HOẠCH TUẦN 3 

 Tiếp tục ổn định nề nếp học tập.

 Thực hiện chương trình tuần 3.

 Đăng ký đồ dùng dạy học lên web, tăng cường sử dụng phòng học bộ môn và đồ dùng dạy học.

 Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

 Đốc thúc, hướng dẫn học sinh thi IOE

 Triển khai BD - HSG các bộ môn.

Nộp kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học cả năm.

Nộp kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.