In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 3 Năm 2017
(tuần 3 năm 2017, từ 16/01/2017 đến 22/01/2017)

 

                  KẾ HOẠCH TUẦN 22.

- Thực hiện chương trình tuần 2 HKII.

- Cập nhật LBG - TBDH đúng qui định.

- Thứ 5( 19/01/2017) 13h30

+ Sinh hoạt chuyên môn

+ Thao giảng: Thầy Lâm.

- GV Tiếng Anh Đốc thúc hs hoàn thành các vòng tự luyện IOE chuẩn bị thi cấp Tỉnh.

- Tuyển chọn và tập luyện hs tham gia hội vật Làng Thủ Lễ. ( Thầy Toàn, Thuần)