In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 27 Năm 2020
(tuần 27 năm 2020, từ 29/06/2020 đến 05/07/2020)

             KẾ HOẠCH TUẦN 46

- Tiếp tục coi thi và chấm kiểm tra học kỳ 2 theo phân công,

- GVBM báo cáo chất lượng điểm thi đúng thời gian quy định.

- Thứ năm (02/7): thầy Lâm, thầy Khánh coi kiểm tra cấp Tiểu học (cả ngày).

- GV tập trung vào điểm, học bạ, sổ điểm.

- GV trả sách, TBDH, Vệ sinh phòng bộ môn Tiếng Anh 

- Thứ sáu (03/07/2020)

+ GV tập trung vào điểm, học bạ, sổ điểm.

+ 13h30: Tổng kết tổ chuyên môn.

- Thứ bảy (04/07/2020):

+ 7h30 Họp xét thi đua cuối năm: thầy Toàn

+ Buổi chiều GV vào học bạ khối 6;7;8