In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 25 Năm 2020
(tuần 25 năm 2020, từ 15/06/2020 đến 21/06/2020)

                   KẾ HOẠCH TUẦN 44

- Thực hiện chương trình tuần 12 HKII

- Cập nhật lịch báo  giảng, TBDH đúng qui định.

- Rà soát các cột điểm, chế độ cho điểm và cập nhật điểm vào sổ chính, cổng TTĐT.

- Tiếp tục công tác BD HSG khối 7,8.

- Các môn TD, ÂN, MT tổ chức thi HKII từ ngày 15/6 đến 20/6 trong TKB.

- Thứ 3( 16/6) nộp HSSS cho CM kiểm tra.

- Thứ 5(18/6)

+ 13h30 Sinh hoạt chuyên môn

+ 14h00 SHT: thao giảng đinhỵ kì: Thầy Sơn.

- Chủ nhật (21/6) học sinh lớp 8 tham gia thi nghề phổ thông.