In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 23 Năm 2020
(tuần 23 năm 2020, từ 01/06/2020 đến 07/06/2020)

               KẾ HOẠCH TUẦN 42

- Thực hiện chương trình tuần 10 HKII

-  Cập nhật lịch báo  giảng, TBDH, điểm đúng quy định.

- Tiếp tục công tác BD HSG khối 7,8.

- Tiếp tục  KTTD: Cô Phúc, cô Hiền. gv dự T. Sơn, T. Toàn

+ Dự giờ cô Hiền, Sáng  thứ 2 ( 01/6), tiết 3, lớp 6/3.

+ Dự giờ cô Phúc, Sáng thứ 3( 02/6), tiết 3, lớp 9/4

- Thứ 5(04/6)

+ 13h00 Họp Chi Bộ

+ 13h30: Họp hội đồng

- Tổng hợp đánh giá các nội dung BDTX

- GVBM xây dựng, triển khai đề cương ôn tập hk2.

- GVCN quan tâm số lượng, nề nếp, làm vệ sinh phòng học.