In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 21 Năm 2020
(tuần 21 năm 2020, từ 18/05/2020 đến 24/05/2020)

          KẾ HOẠCH TUẦN 40

- Thực hiện chương trình tuần 08 HKII

-  Cập nhật lịch báo  giảng, TBDH, điểm đúng quy định.

- 14h00 thứ 3 ( 19/5/2020) Cô Phúc dạy BD tại PGD

- Dạy thay cô Phúc: Tiết 9,10 : Thầy Sơn

- Tiếp tục công tác BD HSG khối 7,8.

- Phân công  ra đề cương,, để KTHKII đề xuất nộp tại mail tổ trước 22/5/2020.

+ AV 6: Cô Hiền

+ AV 9 mới, AV 8: Cô Phúc

+ AV 9 củ, AV 7: T. Sơn

- Thứ 5(21/5) 13h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn

+ Thao giảng định kỳ: T. Lâm

+ Rà soát kế hoạch chuyên đề tổ

+ Rà soát chương trinh dạy học,  kế hoạch BDTX Nội dung: 1,  3.

+ 15h30  Các lớp thực hiện vệ sinh trường, lớp theo phân công Hiệu trưởng.

- Hoàn thành  bài thu hoạch BDTX năm học tất cả các nội dung.