In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 20 Năm 2018
(tuần 20 năm 2018, từ 14/05/2018 đến 20/05/2018)

                KẾ HOẠCH TUẦN 39

- Dạy học theo TKB.

- Giáo viên báo cáo hai mặt chất lượng cho chuyên môn.

- 13h30 thứ 4( 16/05/2018) Tổng kết tổ.

- Thứ 5 (17/05/2018)

+ Sáng: Thi chọn HSG khối 8 môn Tiếng Anh.

+ Chiều 13h30 tổ chức ngoại khóa.

- 14h00 thứ 7(19/05/2018) Họp hội đồng thi đua trường.