In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 20 Năm 2017
(tuần 20 năm 2017, từ 15/05/2017 đến 21/05/2017)

 

             KẾ HOẠCH TUẦN 39

- Hoàn thành chương trình năm học.

- Cập nhật điểm đầy đủ đúng quy định.

- Thứ 4(17/05) 7h30 Sinh hoạt chuyên môn.

- Thứ 5 (18/05) 13h30 Tổng kết tổ.

- Nộp các mẫu báo cáo tổng kết.