In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 2 Năm 2018
(tuần 2 năm 2018, từ 08/01/2018 đến 14/01/2018)

KẾ HOẠCH TUẦN 21:

- Thực hiện chương trình tuần 19

- Áp dụng phân công chuyên môn, TKB HKII từ ngày 10/01/2018.

- Hoàn thành các loại hồ sơ HKI.

- Thứ 3 (09/01): Sơ kết lớp theo xuất học.

- Thứ 5 (11/01)

+ 9h00: Họp hội đồng sư phạm

+ 13h30: Khảo sát học sinh giỏi K8,9 ( C. Phúc coi khảo sát)

- Nộp bài KTHKI tại văn thư.

- Thứ 6 ( 12/01 )14h00 cô Phúc họp BGK tại PGD huyện.

- Chủ nhật ( 13/01) Thầy Toàn, Thuần đưa 3 hs tham gia tập huấn Vật.