In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 2 Năm 2017
(tuần 2 năm 2017, từ 09/01/2017 đến 15/01/2017)

                KẾ HOẠCH TUẦN 21.

-Thực hiện chương trình tuần 1 HKII.

- Cập nhật LBG- TBDH kịp thời đúng qui định.

- Thứ 5 (12/01/2017)  13h30.

+ Tập huấn phần mềm E- learning.

+ Sinh hoạt tổ.

- Tham gia thi IOE cấp huyện (14/01/2017).

- Thứ 7 ( 15/01/2017) Họp PHHS theo xuất.