In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 18 Năm 2019
(tuần 18 năm 2019, từ 29/04/2019 đến 05/05/2019)

                KẾ HOẠCH TUẦN 37

- Thực hiện chương trình tuần 16 hk2.

- Thứ 2,3,4 Nghỉ lễ.

- Cập nhật các thông tin đầy đủ, kịp thời.

- Tăng cường ôn tập cho học sinh.

- Thứ 5 ( 02/05) 

+ 9h00  Họp hội đồng.

+ Buổi chiều học bù TKB chiều thứ 2.

- Thứ 6,7 coi thi và chấm thi theo phân công chuyên môn.