In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 18 Năm 2018
(tuần 18 năm 2018, từ 30/04/2018 đến 06/05/2018)

                             KẾ HOẠCH TUẦN 37:

- Tham gia trực cơ quan theo phân công.

- Coi thi và chấm thi HKII theo phân công chuyên môn.

- Cập nhật điểm vào sổ  và cổng TTĐT đúng quy định.

- Thứ 6 ( 04/05/2018) Nộp hồ sơ cho chuyên môn kiểm tra.