In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 16 Năm 2019
(tuần 16 năm 2019, từ 15/04/2019 đến 21/04/2019)

             KẾ HOẠCH TUẦN 35

- Thực hiện chương trình tuần 14 hk2.

- Thứ 2, ngày (15/04) nghỉ bù lễ giổ tổ Hùng Vương.

- Cập nhật các thông tin đầy đủ, kịp thời.

- Tăng cường ôn tập cho học sinh.

- Các môn chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Tiếp tục BD HSG.

- Thứ 5 ( 18/04) 

+ Tiết 3,4,5 học bù TKB sáng thứ 2.

+ 13h30 sinh hoạt tổ, đánh giá bài thu hoạch BDTX

- Giáo viên rà soát các cột điểm. các chỉ tiêu năm học.