In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 16 Năm 2018
(tuần 16 năm 2018, từ 16/04/2018 đến 22/04/2018)

                             KẾ HOẠCH TUẦN 35:

- Thực hiện chương trình tuần 32

- Hoàn thành các cột điểm chuẩn bị kiểm tra HKII.

- Cập nhật các cột điểm vào sổ, cổng TTĐT, lịch báo giảng.

-  Nộp bài KTĐK của HS để lưu.

- Thứ 5( 19/4) 14h00: Sinh hoạt chuyên môn

 + Thao giảng:Thầy Lâm.

+ Đánh giá bài thu hoạch BDTX

+ Kiểm tra hồ sơ GV .

- Tiếp tục BD HSG khối 7,8.

- Thầy Khánh tham gia coi thi nghề PT lớp 8 ngày 21, 22/4.

- Dạy thay thầy Khánh đi công tác: Chiều thứ 7: thầy Phúng.