In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 15 Năm 2018
(tuần 15 năm 2018, từ 09/04/2018 đến 15/04/2018)

 KẾ HOẠCH TUẦN 34:

- Thực hiện chương  trình tuần 31.

GVBM có KH tự dạy bù để đảm bảo chương trình.

- Cập nhật các thông tin đúng quy định.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh

- Thứ năm (12/04) 13h30 Sinh hoạt tổ chuyên môn

+ Triển khai chuyên đề tổ( Môn Tiếng Anh khối 6)

- Tiếp tục BD HSG các khối

- Dự giờ thầy Lâm: 

- Giáo viên đăng kí CSTĐCS nộp SKKN 

- Nộp bài thu hoạch BDTX năm học 2017-2018.