In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 14 Năm 2020
(tuần 14 năm 2020, từ 30/03/2020 đến 05/04/2020)

            KẾ HOẠCH TUẦN 33

- Học sinh nghỉ học phòng dịch Covid-19 từ 30/4 đến 05/4

- Tham gia trực trường theo phân công của Hiệu trưởng.

-  GVBM, GV dạy bồi dưỡng tiếp tục hướng dẫn học sinh tự học qua các phương tiện thông tin.

- Học trực tuyến môn Tiếng Anh khối 9  trên truyền hình TRT theo kế hoạch của sở giáo dục.

- Tự học các nội dung BDTX năm học