In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 12 Năm 2020
(tuần 12 năm 2020, từ 16/03/2020 đến 22/03/2020)

          KẾ HOẠCH TUẦN 31

- Học sinh nghỉ học phòng dịch  Covid-19.

- T. Toàn Tiếp tục rà soát minh chứng KĐCL.

-  Tham gia trực trường theo phân công của Hiệu trưởng.

- Tiếp tục tự học các nội dung BDTX

- GVBM, GV dạy bồi dưỡng tiếp tục hướng dẫn học sinh tự học qua các phương tiện thông tin.