In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 11 Năm 2019
(tuần 11 năm 2019, từ 11/03/2019 đến 17/03/2019)

            KẾ HOẠCH TUẦN 30

 - Thực hiện chương trình tuần 9hk2

- Cập nhật các thông tin đầy đủ, kịp thời.

- Nộp đè cương, đề kiể tra HK2 đề xuất

- Tiếp tục BD HSG khối 7,8

- Thứ 5 (14/3)

+ 7h30 thầy Toàn họp liên tịch

+ Tiết 3,4 học bù TKB thứ 5.

+ 13h30 tập huấn huẩn giáo viên.

+ 15h05 thao giảng thầy Sơn.

- Thứ 6( 15/3) thầy Toàn, Thuần đưa hs tham gia khảo sát điền kinh.

- Thứ 7( 16/03) Thầy Toàn, Thuần, Khánh tham gia đá bóng công đoàn.