In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 1 Năm 2020
(tuần 1 năm 2020, từ 30/12/2019 đến 05/01/2020)

>- Coi thi và chấm thi theo phân công chuyên môn. > >- Các môn thi xong cập nhật điểm đúng quy định. > >- Thầy Thuần, Khánh, Lâm, cô Phúc tham gia họp BGK tại PDG. > >- Thứ 4( 01/01/2020 ) nghỉ tết dương lịch. > >- Hoàn thành sản phẩm dự thi STKHKT ( cô Phúc + HS) > >- Tăng cường bồi dưỡng HS tham gia thi HBTA. >