In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 1 Năm 2017
(tuần 1 năm 2017, từ 02/01/2017 đến 08/01/2017)

                KẾ HOẠCH TUẦN 20.

- Hoàn thành chương trình HKI.

- Khảo sát hsg cấp trường.

- Thứ 5 ( 05/1/2017)

+ 13h30 Họp hội đồng.

+ 14h30 Sơ kết tổ.

- Nộp bài dự thi tích hợp liên môn- VDKT liên môn.

- Đốc thúc hs hoàn thành vòng 20 IOE chuẩn bị thi cấp Huyện.( cô Phúc)