In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - GDCD - Âm nhạc - Thể dục Tuần 43 Năm 2015
(tuần 43 năm 2015, từ 19/10/2015 đến 25/10/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 10.

 

Thực hiện chương trình tuần 10 HKI năm học 2015 - 2016

Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định, cập nhật sổ điểm.

Hướng dẫn học sinh thi IOE  (T. Vững) thứ 5 lúc 9h00.

Bồi dưỡng học sinh hùng biện Tiếng Anh.(C. Phúc)

Kiểm tra hồ sơ sổ sách.

Thao giảng định kỳ tháng 10 Cô Hiền dạy.

Kiểm tra đăng ký đồ dùng dạy học.

Nộp đề kiểm tra và thi kỳ 1. Cô Hiền AV 8, Cô Phúc AV 7 T. Vững AV 6, 9. AV 6, 7 kỳ 1 có phần nghe.