In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - GDCD - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 8 Năm 2016
(tuần 8 năm 2016, từ 22/02/2016 đến 28/02/2016)

KẾ HOẠCH TUẦN 8 KỲ II

Thực hiện chương trình tuần 8 kỳ II.

Tiếp tục ổn định nề nếp dạy và học.

Nắm chắc số lượng HS, chuyên cần trong các giờ học cụ thể.

Chiều thứ năm (24.2) 13h30 - Sinh hoạt CM cụm tại Ngô Thế Lân, T. Lâm tham gia.

Cập nhật đăng ký đồ dùng dạy học lên mạng.

Xây dựng đội học sinh giỏi môn tiếng anh 7.(Cô Phúc)

Động viên, thúc đẩy HS tiếp tục tham gia thi IOE hết vòng 25 chuẩn bị tham dự vòng thi cấp Tỉnh vào ngày thứ 6 26/02/16.

Dự giờ thăm lớp Cô Phúc tiết 7 Cô Hiền tiết 8 thứ 6 28/6/16.

Thanh tra toàn diện T.Toàn dự giờ tiết 8 thứ 4 24/02/16. T.Vững, T.Thuần.