In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - GDCD - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 7 Năm 2016
(tuần 7 năm 2016, từ 15/02/2016 đến 21/02/2016)

KẾ HOẠCH TUẦN 7 KỲ II

Thực hiện chương trình tuần 7 kỳ II.

Ổn định nề nếp dạy và học sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân.

Nắm chắc số lượng HS, chuyên cần trong các giờ học cụ thể.

Chiều thứ năm (18.2) 13h30 - Sinh hoạt CM. KT hồ sơ GV.

Cập nhật đăng ký đồ dùng dạy học lên mạng.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng HSG sau khi có kết quả kì thi HSG cấp Huyện.

Động viên, thúc đẩy HS tiếp tục tham gia thi IOE chuẩn bị tham dự vòng thi cấp Tỉnh.